Cum Serghei Bagrin, fața Platformei DA din Rezina, s-a îmbogățit prin acțiuni criminale

La prima vedere, un om de afacere de succes, fost candidat la funcția de primar al orasului Rezina, om cu ”demnitate” și ”onestiate”, un om ce e gata să iasă în stradă pentru asa-zisul  ”binele oamenilor”, doar că adevărul despre acesta nu-l cunosc cu toții…. Bagrin Serghei este unul dintre marii susținători ai Platformei DA din Rezina. Ca și mulți alți adepți ai formațiunii apărute după ce s-a ruinat PLDM, a încercat prin proteste să-și apere nici mai mult nici mai puțin decât afacerile  ilegale, protejate anterior de verzi și care, odată cu  căderea acestora, a rămas fără acoperire și protecție. În anul 2017, au fost desfășurate mai multe percheziții care l-au vizat și pe Bagrin Serghei din Rezina. Oamenii legii au găsit mai multe documente de ciorna, agende și înscrise ale contabilității negre a întreprinderilor pe care le conduce acesta. Totodată în oficiul acestuia au fost găsiți zeci de mii de lei necontabilizați. În data de 26.07.2017, Direcţia Teritorială Inspectare Financiară Bălţi a Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanţelor, au efectuat inspectarea financiară complexă la solicitarea organelor de urmarire penala a IP Rezina la Firma de Producție și Comerț”ARS”SRL. Unde s-au depistat mai multe ilegalități dintre care evaziuni fiscale, care presupune includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile ori prin tăinuirea altor obiecte impozabile, ceea ce ar insemna BAGRIN SERGHEI se eschiva de la plata taxelor de stat si impozitului pe venit.

Inspectarea financiară a fost efectuată în baza documentelor contabile ale entității care au fost ridicate in urma efectuarii perchezitiilor. Inspectarea s-a efectuat în limita competenței Inspecției financiare în baza documentelor prezentate şi a probelor colectate. Conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice capitalul social al societății constituie 100063 lei și aparține asociaților Bagrin Aliona și Bagrin Serghei în părți egale. Deoarece F.P.C.”ARS” SRL în perioada anilor 2013-2016 a reflectat eronat veniturile operaționale, în rezultatul aplicării modului general stabilit de impozitare s-a constatat că în perioada de referință impozitul pe venit din activitate a fost diminuat total în sumă de 37553,11 lei, respectiv pentru: anul 2013 cu 4321,56 lei, anul 2014 cu 7338,60 lei, anul 2015 cu 8596,13 lei și anul 2016 cu 17296,82 lei. Important de menționat și faptul că F.P.C.”ARS” SRL în perioda 01.12-09.12.2014 și 01.02.2015-01.09.2015 a desfășurat activitatea de comerț în lipsa autorizării de către APL Rezina., ceea cev ar insemna ca pe perioada mentionata mai sus ultimul a activat ilegal fara a avea frica de lege si organele de drept. Mai mult ca atît, deciziile consiliului orășănesc Rezina privind adoptarea taxelor locale, F.P.C.”ARS” SRL neîntemeiat n-a calculat taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii total în sumă de 3645,16lei. Contrar art.112 alin.1 din Titlul III din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1415-XIII din 17.12.1997, F.P.C.”ARS” SRL n-a depus cerere de înregistrare în calitate de contribuabil al T.V.A. în luna mai 2017. În rezultatul inventarierii efectuate pe parcursul efectuării inspectării financiare, în temeiul ordinului directorului F.P.C.”ARS” SRL, s-a stabilit lipsurile mărfurilor menționate. Totodată, potrivit actului controlului fiscal la fața locului, privind instituirea postului fiscal mobil de la data de 01.10.2016 pînă la 31.10.2016, inspectorii principali a IFS pe raionul Rezina au confirmat existența în stoc a mărfurilor în valoare de 764164,3 lei. Deoarece la situația din 01.06.2017 F.P.C.”ARS” SRL trebuia să fie contribuabil TVA, iar la valoarea mărfurilor de 764164,3 lei, trebuia să fie calculată taxa pe valoarea adăugată în sumă de 152832,86 lei, ceea ce de fapt nu s-a efectuat. Cu derogare de la art.17 alin.1 si alin.2 din Legea contabilităţii, nr.113-XVI din 27.04.2007, art.44 alin(1) litera c) din Codul Fiscal, nr.1163-XIII din 24.04.1997, care prevede că :” Entitatea cu răspundere limitată înregistrează elementele contabile în baza contabilităţii de angajamente” și F.P.C.”ARS” în perioada de referință(martie-iunie anul 2017) n-au fost documentate și reflectate în contabilitate veniturile de la operațiunea economică menționată în valoare totală de 4000 lei. La fel, F.P.C.”ARS” SRL în perioada anilor 2013-2016 a reflectat eronat veniturile operaționale, în rezultatul aplicării modului general stabilit de impozitare s-a constatat că în perioada de referință impozitul pe venit din activitate a fost scazut cu  37553,11 lei.

Omul cu ”demnitate” și ”onestiate”, care iese in strada si duce in eroare cetatenii Republicii  Moldova a adus prejudiciu bugetului tarii noastre in suma de 194385,97 lei.

La monent cauza penala pe faptul sus mentionat, instrumentat in baza articolului 244 este transmisa in judecata, cea ce ar insemna ca faptele descrise s-au adeverit!!!

Cu informatii suplimentare vom reveni!!!

Speram ca locuitorii raionului Rezina vor avea curajul sa se expuna pe marginea cazului dat si chiar poate sa aduca dovezi sau probe pe alte ilegalitati comise de catre BAGRIN SERGHEI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s