Eleonora Graur: „Exodul populației nu ne ocolește nici pe noi, cei din raionul Rezina”

Misiunea stirilocale.md este să aducă în atenția opiniei publice cele mai importante informații despre ceea ce se petrece în satele și orașele din întreaga țară. De aceea am decis să realizăm o serie de interviuri cu președinții de raion pentru a afla din surse directe, situația în regiunile Moldovei. Prima care ne-a răspuns solicitării, a fost Eleonora Graur – președintele raionului Rezina din 2011.

Bani pentru învățământ, asigurări sociale și cultură. Investițiile mai așteaptă…

Cum vă descurcați cu bugetul local? E suficient pentru nevoile comunității?

 Evoluția bugetului raionului în anii 2015-2017 se înscrie într-o tendință permanentă de creștere datorită extinderii bazei fiscale și a majorării transferurilor de la Bugetul de stat. Partea de venituri a fost majorată de la 176499,6 mii de lei în anul 2015 la 226309,5 mii de lei în 2017. Respectiv, a fost majorat și volumul cheltuielilor – de la 200969,1 mii de lei (2015) la 249440,7 mii de lei (2017). Pe parcursul acestor ani, cea mai mare pondere la capitolul Cheltuieli revine pe seama ramurii învățământului, urmată de cea a asigurării și asistenței sociale, după care cultura, arta și sportul.

 Normal că și raionul Rezina, la fel ca toate unitățile teritorial-administrative din țară, are o multitudine de probleme, care necesită a fi soluționate. Dar, reieșind din posibilitățile financiare, sunt selectate cele prioritare.

Ajutoare bănești modeste și locuințe sociale pentru cei care vor să rămână acasă

Cum gestionați exodul forței de muncă?

Exodul populației în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit este caracteristic țărilor aflate în tranziție. Fenomenul nu ne ocolește nici pe noi, cei din raionul Rezina. Conștienți de faptul că principalele bariere în calea acestui exod sund salariile decente și condițiile bune de trai, ne străduim să motivăm cetățenii, în special tinerii specialiști, să rămână în teritoriu.

La 1 ianuarie 2018, în evidența ANOFM erau 797 de șomeri, dintre care 45% – femei, 19% – tineri cu vârste de 16-29 de ani, 74% – persoane cu domiciliul în mediul rural. Din ei au fost angajați 391 persoane.

 Ce posibilități de reținere a tinerilor în raion aveți? Ce programe de atragere a tinerilor derulați în momentul de față?Consiliul raional oferă tinerilor câte un ajutor financiar în sumă de 3 mii de lei pentru absolvenții instituțiilor superioare de învățământ și câte 2 mii de lei pentru absolvenții instituțiilor medii de specialitate. Locuri vacante avem, suntem disponibili și bucuroși să-i primim pe cei care vor dori să se angajeze.

Foarte importante pentru motivarea și menținerea tinerilor în raion vor fi și locuințele sociale în curs de construcție. În vara acestui an, în blocul cu 9 etaje din strada 1 Mai din Rezina își vor primi locuința 72 de familii, printre care și familii ale tinerilor specialiști cu vârste până la 35 de ani, angajați ai instituțiilor bugetare.

La nivel de raion activează Programul de granturi mici pentru tineri, care presupune subvenționarea celor mai bune idei de afaceri, inițiate și dezvoltate de către tineri.

Cât de eficientă este actuala organizare administrativă? Aveți localități cu doar câțiva oameni. Una dintre ele numără 8 persoane.

Într-adevăr, situația actuală în organizarea administrativ-teritorială necesită unele metamorfoze – avem primării, care în virtutea faptului că nu dispun de o bază fiscală ponderabilă, nu au posibilități să plătească nici salariul angajaților. În astfel de situații despre ce investiții și îmbunătățiri ale infrastructurii locale putem să vorbim? Consider că oportună la acest moment ar fi doar respectarea Legii cu privire la organizarea administrativ- teritorială a Republicii Moldova, nr.764/27.12 unde este clar specificat conform Art.17 al (2), numărul populației în primării, de la 1500 de locuitori și aceasta ne-ar oferi posibilități mai considerabile de soluționare a problemelor comunității.

Cu 2-3 școli închise, numărul profesorilor din raion este încă suficient

Care este situația învățământului în raionul Dumneavoastră?

Atâta timp cât ne-a permis bugetul raional, am subvenționat activitatea instituțiilor de învățământ preuniversitar, ca să asigurăm buna lor funcționare. La momentul când nu a mai fost posibil, am procedat la optimizări, dar astfel, încât să păstrăm instituțiile școlare. Mă bucur că ne-a reușit, cu excepția a 2-3 cazuri, când instituțiile s-au autolichidat.

În prezent, în raion activează 4 licee, 15 gimnazii, 1 școală primară, 9 școli primare-grădinițe, o școală de sport și Casa de creație a copiilor (în centrul raional). Buna activitate a acestor instituții este asigurată de 624 de cadre didactice, inclusiv: în instituțiile preșcolare – 192, în instituțiile preuniversitare – 409, în instituțiile extrașcolare – 23.

Rata părăsirii învățământului de către profesori, în anul 2017, a fost de aproximativ 2% (urmare a optimizării instituțiilor). Cât privește asigurarea cu cadre didactice, situația în raion e satisfăcătoare.

În lipsa de altceva, cea mai bună soluție e speranța

Ce se întâmplă dacă rata de plecare va rămâne constantă? Cum vă veți descurca în momentul în care nu veți mai avea cadre pentru posturile din adminsitrație?

Cum am mai menționat, plecarea cetățenilor în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit este un fenomen caracteristic tuturor țărilor în tranziție. Tocmai pentru a-l împiedica, am inițiat și dezvoltăm proiectele despre care am vorbit – ca să reținem cetățenii, inclusiv tinerii, la baștină, asigurându-le salarii decente și condiții adecvate de trai. Deocamdată, cred eu, câte puțin, dar ne reușește. Avem mulți tineri angajați în serviciu, chiar în administrația raionului. Adevărat, nu ne este străină nici fluctuația de cadre, dar cauzele plecării sunt diferite. Oricum, nu cred că vom ajunge să nu avem cu cine activa la nivel de administrație raională.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s